Aktuellt


Senaste nyheterna från VJS

IT-rättsdagen 2017

Här hittar du kursmaterialet tillhörande IT-rätt 2017.

Läs artikeln

Fastighetsrättsdagen 2017

Här hittar du kursmaterialet tillhörande Fastighetsrättsdagen 2017.

Läs artikeln

Miljörättsdagen 2017

Här hittar du kursmaterialet tillhörande Miljörättsdagen 2017.

Läs artikeln

Ny kurs: EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

En fördjupningskurs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som behandlar nyheter och Dataskyddsutredningens förslag till kompletterande svensk lagstiftning.

Läs artikeln

Penningtvätt

Bekämpning av penningtvätt & finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt

Läs artikeln

Vi välkomnar Per Westman som föreläsare

Per Westman, advokat och arbetsrättslig expert, börjar hos oss på VJS som föreläsare.

Läs artikeln

Aktuella kurser i januari och februari - boka nu!

Rivstarta våren med kurser som stärker din juridiska kompetens, uppdaterar dig på aktuell rättspraxis & ger dig de senaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Läs artikeln

Den nya dataskyddsförordningen

Nya dataskyddsförordningen har antagits. Det är dags att lära sig begrepp som samtycke till personuppgiftsbehandling, privacy by design & data portability.

Läs artikeln

Hur påverkas du av de nya upphandlingslagarna?

Kursen De nya upphandlingslagarna behandlar nya regler kring förfaranden, anbudstider, onormala anbud, dynamiska inköpssystem & e-upphandling. Läs mer här!

Läs artikeln

VJS vinterkampanj 2016

Se till att boka din plats på VJS-kurs inför årsskiftet och säkra dina timmar för advokatutbildning. Boka nu på VJS!

Läs artikeln

Nya patent- och marknadsdomstolar i Stockholm!

En ny processordning - patent- och marknadsdomstolar i Stockholm.

Läs artikeln