Ny kurs: EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

En fördjupningskurs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som behandlar nyheter och Dataskyddsutredningens förslag till kompletterande svensk lagstiftning.

Efterfrågan kring en fördjupningskurs med analytiska inslag och en redovisning kring Dataskyddsutredningens förslag till kompletterande svensk lagstiftning har varit stor. Det är därför med stor glädje vi kan presentera en helt ny kurs hos oss: 

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Den här kursen är framtagen för dig som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning och som vill fördjupa sig inom området samt få en uppdatering kring den nationella hanteringen av förordningen.

Kursen behandlar bland annat:

  • Nyheter om dataskyddsförordningen, t.ex. nya vägledningar
  • Förhållandet mellan förordningen och nationella bestämmelser
  • Dataskyddsutredningens förslag
  • Annan kompletterande svensk lagstiftning
  • Analys av de registrerades rättigheter
  • Utökade informationsskyldigheter, rätten till radering, rätten att motsätta sig behandlingen och rätten till dataportabilitet
  • De nya reglerna om samtycke till behandling
  • Kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
  • Frågestund och tillfälle till fördjupad diskussion

Kursen leds av IT-rättsexpert Daniel Westman och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Både Daniel och Sören är specialister på dataskyddsförordningen och håller även föreläsningen "Den nya dataskyddsförordningen" hos oss. 

Antalet platser är begränsade på varje kurstillfälle, så säkra din plats så snart som möjligt via länkarna nedan. Är du gruppchef och vill boka fler medarbetare? Kontakta oss gärna på vjs@vjs.se

Läs mer och boka din plats på:

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Den nya dataskyddsförordningenEU:s dataskyddsförordning - kompletterande svensk lagstiftning och Dataskyddsutredningens förslagOm VJS: 
VJS erbjuder kvalificerad juridisk fortbildning för dig som dagligen jobbar med juridiska frågeställningar. Sedan starten 1967 har vi arrangerat
juridisk kurser, utbildningar och nyhetsdagar av hög kvalitet. Samtliga utbildningstillfällen uppfyller Advokatsamfundets krav på proffessionell
fortbildning och alla föreläsare är experter inom sina områden. Hos oss hittar du kurser inom it- och immaterialrätt, arbetsrätt, affärsrätt, associationsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, Europarätt, familjerätt, migrationsrätt, miljörätt, offentlig rätt, upphandling, straffrätt, sak- och obeståndsrätt och processrätt. Välkommen!

Lämna en kommentar