Nya patent- och marknadsdomstolar i Stockholm!

En ny processordning - patent- och marknadsdomstolar i Stockholm.

Immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden som i dag handläggs i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten ska bli föremål för en koncentrerad och enhetlig domstolsprövning i två nya domstolar: Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.  

Det medför att samtliga mål och ärenden i Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen kommer att prövas i annan domstol och en konsekvens av detta blir därför att dessa upphör med sina verksamheter och ska avvecklas.

Den nya instans- och processordningen som genomförs den 1 september 2016 innebär en stor omställning för de berörda domstolarna, för de som uppträder som ombud och även för parterna samt de som i praktiken tillämpar de berörda lagarna.

 

Karnov Groups krönika från den 15 augusti om de nya patent- och marknadsdomstolarna har skrivits av Christina Hansson. Krönikan innehåller bl.a. vad som händer med pågående mål och ärenden i de domstolar som berörs, ny lagstiftning, de nya domstolarnas behörighet, förening av mål på nya sätt, prejudikatbildningen på de aktuella rättsområdena och Högsta domstolens förändrade roll. Krönikan innefattar insprängda citat från intervjuer hon har gjort med en blivande hovrättslagman, en blivande chefsrådman och en advokat.

 

VJS har en kurs om De nya patent- och marknadsdomstolarna m.m. 

LÄS MER OM KURSEN

Lämna en kommentar