Penningtvätt

Bekämpning av penningtvätt & finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt

Flera nyhetsmedier i Sverige rapporterar just nu om de höga bötesbelopp världens banker har fått betala till följd av regelöverträdelser. Bland de vanligaste regelöverträdelserna finns bland annat penningtvätt och terrorfinansiering

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) har fastställt 40 rekommendationer och har nyligen utvärderat Sveriges tillämpning av regelverket. Rapporten om Sverige kommer att publiceras under mars-april 2017. Inom EU ska det fjärde penningtvättsdirektivet - som trädde i kraft under juni 2015 - vara införlivat i nationell rätt hos medlemsstaterna senast 2017-06-26 vilket bl.a. medför att en ny svensk penningtvättslagstiftning m.m. kommer att införas.

En lagrådsremiss rörande ny penningtvättslagstiftning publicerades 2017-02-23 och en proposition ska komma i slutet av mars 2017. Det pågår också inom EU ett arbete med framtagande av vissa ändringar/tillägg i det redan antagna fjärde penningtvättsdirektivet som förväntas träda i kraft under 2017.

Vill du få en djupare inblick i de regelverk som gäller i penningtvättsfrågor, med fokus på både gällande regelverk/praxis och den nya penningtvättslagstiftningen som kommer under 2017? 

Via länkarna nedan kan du läsa mer om VJS kurs "Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket" och läsa mer om den senaste lagrådsremissen.   

Kurs: Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket

Dokument (extern länk): Lagrådsremiss   

Blurrigkurs.jpg

Lämna en kommentar