Vi välkomnar Per Westman som föreläsare

Per Westman, advokat och arbetsrättslig expert, börjar hos oss på VJS som föreläsare.

Genom ny lagstiftning kommer institutet framtidsfullmakt att införas i Sverige under 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller kommande sjukdom.

Framtidsfullmakter kommer enligt vår föreläsare få ett stort praktiskt användningsområde - detta vid sidan av sedvanliga fullmakter och andra rättshandlingar. En framtidsfullmakt kommer också fungera som ett alternativ till godmannaskap och förvaltarskap. Därför ska du som advokat, bankjurist eller praktikskt verksam jurist säkra din plats på kursen Framtidsfullmakter, för att kunna ge rådgivning om och biträda vid upprättande av just framtidsfullmakter. Överförmyndare och domstol kommer att behöva behärska institutet. 

Är detta något för dig? Klicka dig vidare via knappen nedan för att läsa mer och säkra din plats på kursen redan idag. 

Varmt välkommen önskar vi både Per Westman och dig som kursdeltagare!

Framtidsfullmakter

  

Om VJS:
VJS har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Blurrigkurs.jpg

Lämna en kommentar