Referenstagning i upphandling bedöms ha varit närmast godtycklig

Aktuellt från Kammarrätten i Göteborg

Referenstagning i upphandling bedöms ha varit närmast godtycklig

Av förfrågningsunderlaget framgår att anbudsgivarna till anbudet ska bifoga referensförteckning över de tio viktigaste liknande uppdrag som anbudsgivaren utfört under de tre senaste åren. Kommunen angav att referenser sedan skulle inhämtas från ett av referensuppdragen. Kravet på att ange referensuppdrag i viss prioritetsordning har saknat betydelse i referenstagningen som också kunnat avse annat uppdrag än vad anbudsgivarna uppgett och kammarrätten finner att referenstagningen framstår som oförutsebar och närmast godtycklig med risk för att anbudsgivare behandlas olika. Upphandlingen har med beaktande av detta genomförts i strid med de grundläggande principerna i LOU och kammarrätten beslutar att bristen medför att upphandlingen ska göras om. Överklagandet får bifall.

# Kammarrätten i Göteborg 2974–18

Skrivet av Linn C. Tiger

Lämna en kommentar