Seminarie Svensk Juriststämma - Förhållanden i utanförskapsområden

Här kan du läsa en artikeln skriven från ett av seminarierna på Svensk Juriststämma 2018.

Nicklas Andersson är polisområdeschef i Järva sedan 3 år tillbaka. Under Svensk Juriststämma 2018, som anordnas av VJS - Karnov Group, pratade han om de polisiära och sociala utmaningar som finns i området.

Järvaområdet, där Rinkeby, Tensta och Husby är belägna, har uppmärksammats på grund av problem med kriminella gäng, våldsamma upplopp, dödsskjutningar och angrepp mot polis och annan blåljuspersonal. Det rör sig om s.k. särskilt utsatta områden där polisen satsar extra resurser –  idag finns det totalt 21 särskilt utsatta områden i Sverige. För att klassificeras som ett sådant krävs att två obligatoriska kriterier är uppfyllda. För det första handlar det om en obenägenhet att delta i rättsprocessen, vilket innebär att man inte anmäler brott eller vittnar på grund av en upplevd hotbild. Det andra obligatoriska kriteriet är att situationen i området gör att det är svårt för polisen att fullfölja sitt uppdrag varför man regelmässigt måste anpassa sin strategi, utrustning och arbetssätt.

Läs hela artikeln på Karnovs blogg.

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar