Föreläsare

Samtliga VJS föreläsare är experter inom sina områden och tillhandahåller kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis.

    Visar 1-18 av 159
    1 , 2 , 3 [...] , 9 »
    Visar 1-18 av 159
    1 , 2 , 3 [...] , 9 »