Martin Hallberg

Konsult inom hållbarhet

Se alla kurser

Anna Sandberg Nilsson

Momsexpert på Svenskt Näringsliv

Se alla kurser

Caroline Olstedt Carlström

Caroline Olstedt Carlström, Advokat

Se alla kurser

Simon Andersson

Jur dr Simon Andersson, universitetslektor i processrätt

Se alla kurser

Manolis Nymark

jur kand

Se alla kurser

Lars Deckeman

Universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Se alla kurser

Henric Ask

Se alla kurser

Hampus Ek

Se alla kurser

Lars Samuelsson

Se alla kurser

Urban Kardvik

Se alla kurser

Robert Sevenius

Se alla kurser

Stefan Flemström

Se alla kurser

Louise D’Oliwa

Se alla kurser

Martin Brinnen

Se alla kurser

Claes Rainer

Claes Rainer, processrättsexpert

Se alla kurser

Jack Ågren

Jur. dr. och lektor i Straffrätt

Se alla kurser

Erik Ficks

Partner på Roschier

Se alla kurser

Margareta Brattström

Jur. Dr

Se alla kurser

Lukas Granlund

Biträdande jurist

Se alla kurser

Jennifer Jarebro

Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

Se alla kurser

Björn Hellman

Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & Co

Se alla kurser

Jan Melander

Föreläsare och tidigare hovrättsjurist

Se alla kurser

Martin Bogg

Verksam vid Advokatfirman Delphi.

Se alla kurser

Bo Tonnquist

Författare, föreläsare och konsult

Se alla kurser

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner

Se alla kurser

Niklas Arvidsson

Se alla kurser

Kjell Eriksson

Advokat och ägare av Advokatfirman Kjell Eriksson AB

Se alla kurser

Pia Attoff

Advokat och partner, Attoff Law AB

Se alla kurser

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson, Skatteexpert

Se alla kurser

Joakim Kruse

Professor i civilrätt

Se alla kurser

Eva Norrman Brandt

Doktorand inom förändring och ledarskap

Se alla kurser

Anna Singer

Professor i civilrätt

Se alla kurser

Sofia Bildstein-Hagberg

Redovisningsexpert

Se alla kurser

Jessica Cederberg Wodmar

Hållbarhetsspecialist

Se alla kurser

Linn Bergman

Doktorand i processrätt

Se alla kurser

Ulrik von Essen

Professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Se alla kurser

Staffan Boström

Advokat

Se alla kurser

Per Carlson

Hovrättslagman, Svea Hovrätt

Se alla kurser

Bengt Domeij

Jur. Dr. och professor, Uppsala Universitet

Se alla kurser

Per Westman

Advokat och författare

Se alla kurser

Johan Adestam

Se alla kurser

Carl Rydeman

Se alla kurser

Håkan Julius

Se alla kurser

Bo Ericson

Se alla kurser

Sanna Wolk

Assoc. professor, Uppsala Universitet

Se alla kurser

Johanna Schiratzki

Professor Schiratzki undervisar i välfärds- och barnrätt på socionom- och juristprogrammen samt för externa aktörer.

Se alla kurser

Anna Ulfsdotter Forssell

Partner i Advokatfirman Delphi, Stockholm, och ansvarig för byråns upphandlingsgrupp.

Se alla kurser

Frida Rudsander

Verksam advokat på Holmgrenhansson Advokatbyrå.

Se alla kurser

Urban Båvestam

Advokat vid Westermark Anjou.

Se alla kurser

Tomas Vesterlin

Jurist och civilingenjör.

Se alla kurser

Dennis Westermark

Advokat och delägare i advokatfirman Westermark Anjou.

Se alla kurser

Eva von Schéele

Förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Se alla kurser

Anders Dereborg

Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.

Se alla kurser

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt.

Se alla kurser

Johan Höök

Särskild utredare av den nya kommunallagen.

Se alla kurser

Cecilia Salaj Wennerholm

Advokat vid Apriori Advokatbyrå.

Se alla kurser

Marie Friman

Verksam advokat på Apriori Advokatbyrå.

Se alla kurser

Svante Johansson

Adjungerade professor och docent. Tidigare advokat på Linklaters Advokatbyrå.

Se alla kurser

Jori Munukka

Professor vid Stockholms universitet.

Se alla kurser

Erik Hällströmer

Verksam vid Justitiedepartementet.

Se alla kurser

Christer B Jarlås

Kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten.

Se alla kurser

Åsa Marklund Andersson

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Se alla kurser

Mårten Schultz

Professor vid Stockholms Universitet.

Se alla kurser

Stefan Rubensson

Miljöjurist vid Åberg & Co.

Se alla kurser

Malin Wik

Hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Se alla kurser

Linda Schenholm

Advokat och delägare i Advokatfirman Carler.

Se alla kurser

Nils Åberg

Advokat och delägare i Advokatfirman Carler.

Se alla kurser

Peter Nilsson

Jur. Dr

Se alla kurser

Josefin Grauers

Chefsjurist vid SEB Pension och Försäkring AB, Stockholm.

Se alla kurser

Stellan Gärde

Jurist och författare.

Se alla kurser

Annika Elmér

Advokat vid EmpLaw Advokater.

Se alla kurser

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert vid SEB.

Se alla kurser

Jan Björkman

Compliance/AML-officer vid SEB Koncernstab Group Compliance.

Se alla kurser

Viola Boström

Universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Se alla kurser

Ulrika Runelöv

Advokat vid Elmzell Advokatbyrå.

Se alla kurser

Ulf Skorup

Advokat vid Åberg & Co AB.

Se alla kurser

Tom Johansson

Advokat vid Hamilton Advokatbyrå.

Se alla kurser

Thomas Grahn

Jurist vid AML Consulting.

Se alla kurser

Theddo Rother-Schirren

Advokat.

Se alla kurser

Sven Unger

Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Se alla kurser

Niclas Widjeskog

Advokat vid Linklaters Advokatbyrå.

Se alla kurser

Mikael Westin

Advokat vid Foyen Advokatfirma.

Se alla kurser

Mats Ringqvist

Advokat vid Landahl AB.

Se alla kurser

Maria Wideroth

Verksam vid Landahl AB.

Se alla kurser

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist vid Almega.

Se alla kurser

Lars Afrell

Direktör vid Svenska Fondhandlareföreningen.

Se alla kurser

Kristina Ahlström

Advokat vid Ahlström Advokat AB.

Se alla kurser

Johan Lycke

Compliance officer vid Handelsbanken.

Se alla kurser

Ignacio Vita

Advokat vid Sju Advokater.

Se alla kurser

Henning Isoz

F.d. hovrättsråd.

Se alla kurser

Harald Ullman

Professor vid Linköpings universitet.

Se alla kurser

Hans Schedin

Advokat vid MAQS Advokatbyrå.

Se alla kurser

Eva Westberg Persson

Advokat vid Foyen AB.

Se alla kurser

David Fletcher

An English solicitor who is a frequent lecturer in Scandinavia.

Se alla kurser

Christina Ramberg

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Se alla kurser

Christina Hansson

Verksam inom juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult.

Se alla kurser

Carl Fläring

Advokat vid Foyen AB.

Se alla kurser

Björn Berselius

Kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen.

Se alla kurser

Birgitta Nyström

Professor vid Lunds universitet.

Se alla kurser

Bertil Bengtsson

Professor och f.d. justitieråd.

Se alla kurser

Ann-Christine Lindeblad

Justitieråd vid Högsta domstolen.

Se alla kurser

Anders Elmér

Advokat verksam vid EmpLaw Advokater.

Se alla kurser

Roland Adrell

Verksam advokat vid Front Advokater.

Se alla kurser

Roine Johansson

Arbetsrättsjurist på Almegas arbetsrättsenhet.

Se alla kurser

Robert Moldén

Verksam vid Front Advokater.

Se alla kurser

Malen Wallén

Kammarrättsassessor vid Näringsdepartementet.

Se alla kurser

Carl Lebeck

Jur. kand. och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer.

Se alla kurser

Carina Holmgren

Affärsjuridisk rådgivning inom miljö- och fastighetsrätt.

Se alla kurser

Viveca Sten

Jur. kand. och verksam som författare och styrelseledamot.

Se alla kurser

Tomas Underskog

Advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co.

Se alla kurser

Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen.

Se alla kurser

Susanne Falk

Advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå AB.

Se alla kurser

Stefan Lindskog

Justitieråd.

Se alla kurser

Stefan Alvén

Advokat och ägare av Sportlex Advokatbyrå.

Se alla kurser

Pontus Gunnarsson

Advokat och partner på MAQS advokatbyrå i Malmö.

Se alla kurser

Pia Pehrson

Advokat och delägare i Foyen Advokatfirma.

Se alla kurser

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå.

Se alla kurser

Per Lundqvist

Ansvarig för Swedbank Stiftelsetjänster.

Se alla kurser

Mårten Bengtsson

Advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co.

Se alla kurser

Michael Hellner

Professor vid Stockholms universitet.

Se alla kurser

Marion Ehmann

Jurist, utbildare och coach

Se alla kurser

Marianne Flyrin

Advokat och delägare på Landahl advokatbyrå.

Se alla kurser

Lennart Åhl

Advokat och delägare i advokatfirman W & Ö.

Se alla kurser

Lars Heuman

Professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Se alla kurser

Jörgen Hettne

Jur. dr. och docent på Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.

Se alla kurser

Johan Schüldt

Advokat och universitetslektor i civilrätt vid Stockholms Universitet.

Se alla kurser

Jesper Blomberg

Rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Se alla kurser

Jan Leopoldson

Kammaråklagare vid finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten.

Se alla kurser

Jan Kleerup

Senior Adviser vid Svalner Skatt & Transaktion i Stockholm.

Se alla kurser

Jan Darpö

Professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet.

Se alla kurser

Gustaf Lantz

Jur kand Gustaf Lantz, Uppsala universitet.

Se alla kurser

Fredrik Engfeldt

Advokat vid advokatbyrån Gulliksson.

Se alla kurser

Erik Danhard

Advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton advokatbyrå.

Se alla kurser

Daniel Westman

Forskare och lärare i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor.

Se alla kurser

Caterina Carreman

Advokat vid Foyen Advokatfirma.

Se alla kurser

Brita Löfgren Lewin

Skattejurist på SEB.

Se alla kurser

Björn Wendleby

Advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå

Se alla kurser

Björn Kristiansson

Advokat och delägare i Hannes Snellman Advokatbyrå.

Se alla kurser

Annette Tiljander

Jurist och ordförande för SPFA.

Se alla kurser

Anders Nordström

Mannheimer Swartling advokatbyrå. Partner i verksamhetsgruppen Arbetsrätt och pensioner.

Se alla kurser

Anders Eriksson

F.d. generaldirektör och tidigare rättschef på Justitiedepartementet samt chef för Kammarkollegiet.

Se alla kurser