Åsa Marklund Andersson

Åsa Marklund Andersson

Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Åsa har mångårig erfarenhet på miljörättsområdet och har tidigare arbetat på Miljödepartementet och som Hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Kommande kurser