Björn Berselius

Björn Berselius

Kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen

Björn Berselius jobbar som Kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen sedan 2006. Björn har ca 25 års erfarenhet av migrationsrätt och har tidigare varit på Utrikesdepartementet. Han var dessutom delaktig i utarbetandet av den svenska utlänningslagen samt instans- och processordningen som EU-direktiv på asylområdet.

Kommande kurser