Bo Ericson

Bo Ericson

Förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd

Bo Ericson är arbetsrättsjurist och arbetar på LO-TCO Rättsskydd AB. Han har mångårig erfarenhet som ombud för arbetstagarsidan i arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar. Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor vid förvaltningsdomstol.

En stor del av tiden upptas numera av seminarier och föreläsningar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han har även medverkat som författare till böcker om semesterlagen, ledighetslagarna, preskription i arbetsrätten samt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Kommande kurser