Christina Olsen Lundh

Christina Olsen Lundh

Rådman Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt

Rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt juris doktor i miljörätt.

Kommande kurser