Christina Wahlström

Christina Wahlström

Senior Fastighetsjurist, Fastighetsägarna

Christina Wahlström är senior fastighetsjurist med inriktning på hyresrätt, tomträtt, arrende och övriga nyttjanderätter. Erfaren avtals- och processjurist, föredrags och kursledare. Hon är också en av författarna till Bostadshyresavtal i praktiken 5 uppl 2018 utgiven på Nordstedts juridik AB.

Kommande kurser