Daniel Akenine

Daniel Akenine

Nationell teknik och säkerhetschef, Microsoft

Daniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han är en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministerns samt arbetar globalt i olika standardiseringsorgan. 2015 blev han utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel har också varit expert i regeringens digitaliseringsrättutredning, som bland annat utreder förutsättningarna att digitalisera den offentliga sektorn inom nya områden som AI, automatisering och blockkedjor. På sin fritid är Daniel en roman och fackboksförfattare med ett flertal böcker kring personlig integritet, IT-arkitektur och molnet i sin bibliografi.

Kommande kurser