Daniel Bengtsson

Daniel Bengtsson

Disputerad ekolog, BirdLife Sverige

Daniel är disputerad ekolog och jobbar heltid för BirdLife Sverige, där han ansvarar för frågor som rör fågelskydd. Han har ett drygt 20-årigt engagemang i föreningen, bl.a. som platschef på Ottenby fågelstation och reseledare för resebyrån AviFauna

Kommande kurser