Dennis Westermark

Dennis Westermark

Advokat och delägare i advokatfirman Westermark Anjou

Dennis Westermark är en av grundarna av Westermark Anjou. Dennis arbetar huvudsakligen med Publik M&A och aktiemarknad, Bolagsrätt och Tvistlösning. Dennis har stor erfarenhet av Publik M&A och aktiemarknad och har skrivit flera böcker i ämnet. Dennis är också medförfattare till Karnovs nyhetsbrev i Börsrätt som ges ut löpande. Dennis undervisar även i aktiemarknadsrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Därutöver är Dennis specialiserad på processer och skiljeförfaranden. Han har omfattande ombudserfarenhet och har processat i såväl allmän domstol som inför skiljenämnder. Dennis har också agerat som skiljeman i flera skiljeförfaranden.

Kommande kurser