Erik Danhard

Erik Danhard

Advokat och arbetsrättsexpert, Hamilton advokatbyrå

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton Advokatbyrå.

Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Kommande kurser