Hans Benndorf

Hans Benndorf

Ordförande, Telia Pensionsstiftelse

Hans är Civilekonom och Ekonomie Doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat som forskare och lärare i tio år. I drygt 25 år har han haft Vd och divisionschefsbefattningar i Skandia, Postbanken, DnB och Länsförsäkringar.

Hasse arbetar nu som styrelseproffs. Han är styrelseordförande i Brandkontoret, Telias Pensionsstiftelse, PreEra och Idun Liv samt ledamot i Metaforce.

Kommande kurser