Jan Melander

Jan Melander

Föreläsare och tidigare hovrättsjurist

Jan har en bakgrund som hovrättsjurist och undervisar för närvarande på polisutbildningen vid polishögskolan i Stockholm. Han har även mångårig erfarenhet av juridisk utbildning i konstitutionell rätt dit Barnkonventionen hör.

Kommande kurser