Jenny Welander Wadström

Jenny Welander Wadström

Advokat, Advokatbyrån Roschier

Jenny Welander Wadström är ansvarig för Roschiers verksamhet inom Employment & Benefits. Hon har en bred erfarenhet av olika typer av frågor såsom rådgivning avseende arbetsrätt och pensioner i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar, diverse allmänna arbetsrättsliga ärenden, tvister och förhandlingar.

Jenny tillhör de ledande juristerna inom arbetsrätt i Sverige. Hon har även arbetat som rättssekreterare vid Arbetsdomstolen.

Kommande kurser