Johan Adestam

Johan Adestam

Lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Lektor i rättsvetenskap vid Instutitionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Jur dr Johan Adestam, född år 1982, är verksam som lektor i civilrätt, och arbetar med forskning och undervisning vid Örebro universitet.

Han har skrivit avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin (2014) och kommenterar aktiebolagslagen och skuldebrevslagen i Lexino.

Han disputerade vid Lunds universitet och ägnar sig särskilt åt avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt.

Kommande kurser