Johan Adestam

Johan Adestam

Lektor i civilrätt, Örebro universitet

Johan är lektor i civilrätt vid Örebro universitet. Han disputerade vid Lunds universitet och ägnar sig särskilt åt avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt.

Han har skrivit avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin (2014) och kommenterar aktiebolagslagen och skuldebrevslagen i Lexino.

Kommande kurser