Johan Adestam

Johan Adestam

Postdoktor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Johan är postdoktor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet och ägnar sig särskilt åt avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt.

Han har skrivit avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin (2014) och kommenterar aktiebolagslagen och skuldebrevslagen i Lexino.

Kommande kurser