Johan Bålman

Johan Bålman

Jurist för eSamverkansprogrammet, eSam

Johan Bålman har lång erfarenhet av förvaltningens digitalisering. Under de senaste 18 åren har han lett juridiska expertgrupper som har tagit fram juridiska vägledningar och rättsliga uttalanden inom detta område. Det har skett inom ramen för Samset, som bl.a. tog fram lösningar för den första generationens e-legitimationer, E-delegationens arbete och numera eSamverkansprogrammets, eSams, verksamhet. Bland de senaste vägledningarna hör Digitalisera rätt, en vägledning om digitalisering av en myndighets verksamhet från ax till limpa. eSams juridiska expertgrupp har också gjort rättsliga uttalanden om det är förenligt med OSL att använda vissa utländska molnleverantörer. Både vägledningen och uttalandena kommer att behandlas under föredraget.

Kommande kurser