Jonas Malmberg

Jonas Malmberg

Ordförande i Arbetsdomstolen

Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor vid bl.a. Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har skrivit många böcker och artiklar om svensk och europeisk arbetsrätt. Han är bl.a. medförfattare till Medstämmandelagen - en kommentar del 1 (2018) samt till läroböckerna Anställningsförhållandet (2016) och Den kollektiva arbetsrätten (2016).

Kommande kurser