Julia DeMarinis Giddings

Julia DeMarinis Giddings

Processförare

Julia DeMarinis Giddings tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet och har studerat EU-rätt vid Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien.

Hon arbetar sedan 2017 som processförare vid Diskrimineringsombudsmannen, där hon företräder myndigheten i tvistemål rörande diskriminering i Arbetsdomstolen och allmän domstol.

Julia är specialiserad inom arbetsrätt, tvistlösning och diskrimineringslagstiftning och har arbetat inom såväl privat som offentlig sektor. Hon började sin juridiska karriär 2008 som biträdande jurist på Advokatfirman Nilsson & Co. Hon är tingsmeriterad och 2013 blev hon en ledamot av Advokatsamfundet. 2014 anställdes Julia som Associate General Counsel vid Nasdaq i Stockholm och var koncernens arbetsrättsjurist för EMEA-regionen.

Kommande kurser