Lars Afrell

Lars Afrell

Direktör vid Svenska Fondhandlareföreningen

Lars Afrell är direktör på Svenska Fondhandlareföreningen. Han har tidigare arbetat inom domstolsväsendet och i Finansdepartementet, varav drygt 10 år som ansvarig för värdepappersmarknadslagstiftning.

Lars har ett särskilt intresse för EU och EU-lagstiftning och är medlem i den nämnd som prövar överklagande av beslut av de europeiska tillsynsmyndigheterna, ESA Board of Appeal.

Kommande kurser