Lars Bäckström

Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist vid Almega

Lars Bäckström är arbetsrättsjurist på Almega och arbetar i huvudsak med processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter. Lars har tidigare bl.a. arbetat som åklagare.

Kommande kurser