Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Miljökonsult, Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson har en bakgrund som journalist, inriktad på miljöfrågor. Har har tidigare arbetat på Sveriges Radio, och sedan i olika omgångar på Naturskyddsföreningen.

Sedan 2010 är Magnus oberoende konsult med uppdrag från myndigheter, organisationer och näringsliv. Han är specialiserad på att bevaka och på olika sätt informera om klimatpolitiken inom EU med internationella utblickar där det är särskilt relevant, inte minst inom flyget och sjöfarten.

Magnus medverkar för närvarande i tre olika forskningsprojekt med inriktning på klimat och transporter. På uppdrag av ESO, finansdepartementets Expertgrupp för Studier i Offentlig ekonomi, tog han 2017-18 fram rapporten "Skydda lagom - en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar" där han bl.a. analyserar reformbehov inom skogslagstiftningen.

Kommande kurser