Malin Wik

Malin Wik

Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Malin Wik är född 1972. Jur.kand. 1995. Notarietjänstgöring på Länsrätten i Stockholm 1995-1997. Kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 2001. Föredragande i Miljööverdomstolen 2001-2003. Rättssakkunnig/kansliråd vid Miljödepartementet 2003-2012. Numera är hon hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Kommande kurser