Marc Landeman

Marc Landeman

Doktorand i civilrätt

Marc Landeman är doktorand i civilrätt med inriktning mot speciell fastighetsrätt. Hans forskning rör främst ersättningsfrågor vid expropriativa ingrepp i äganderätten till fastigheter.

Kommande kurser