Maria Pettersson

Maria Pettersson

Luleå Tekniska Högskola

Maria Pettersson är professor i miljö- och naturresursrätt, samt ämnesföreträdare för den rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet.

Kommande kurser