Martin Waern

Martin Waern

Senior Manager National Security

Martin Waern är jurist och affärsområdeschef för säkerhetsskydd och nationell säkerhet på Scandinavian Risk Solutions AB. Martin har lång erfarenhet av säkerhetsarbete i Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Martin var utredningssekreterare i Utredningen om säkerhetsskyddslagen (SOU 2015:25) och sakkunnig i Transportstyrelsegranskningen (Ds 2018:6). Martin ledde under tiden på Must Sveriges förhandlingar i överenskommelser om säkerhetsskydd med andra länder. Martin är ordförande i Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) medlemsgrupp för säkerhetsskyddsfrågor.

Kommande kurser