Monica Daoson

Monica Daoson

Rådman vid mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Hovrättsassessor i Svea hovrätt. Assessor i miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd på Miljödepartementet. Rådman i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt men tjänstledig sedan 2018 för att vara utredare av en anpassad miljöprövning för en grön omställning och huvudsekreterare i Klimatpolitiska vägvalsutredningen fram till 2020.

Kommande kurser