Monica Lagercrantz

Monica Lagercrantz

Advokat och delägare, Westermark & Anjou

Monica Lagercrantz är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor.

Kommande kurser