Nina Barzey

Nina Barzey

Advokat och Partner , Bonde Barzey Advokatbyrå AB

Nina Barzey är både svensk advokat samt kvalificerad som Engelsk solicitor (motsvarande advokat). Hon har över 20 års erfarenhet med att upprätta, granska och ge rådgivning av komplexa Internationella avtal med varierande rättsfrågor.

Kommande kurser