Pia Attoff

Pia Attoff

Advokat och partner, Attoff Law AB

Pia Attoff är advokat och partner på Advokatfirman Attoff Law AB som är en specialistbyrå inom arbetsrätt.

Pia Attoff har flerårig erfarenhet som arbetsrättsexpert. Hon företräder internationella och inhemska bolag och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden.

Pia Attoff har lång erfarenhet av att agera ombud vid individuella och fackliga förhandlingar såväl som vid domstols- och skiljeförfaranden.

Pia Attoff håller även löpande föreläsningar och ingår i expertpanelen i tidningen Lag & Avtal.    

Kommande kurser