Richard Hager

Richard Hager

Docent i civilrätt, Stockholms universitet

Richard Hager är docent i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt. Richard är verksam vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och han är ämnesföreståndare för fastighetsrätt. Richard bedriver forskning inom allmän och speciell fastighetsrätt men också inom allmän förmögenhetsrätt. Richard har särskilt ägnat sig åt rättslig värdering med anledning av tvångsvis markåtkomst, samt fastighetsköp och hyresrätt. Han har gett ut flera läroböcker i första hand inom den allmänna fastighetsrätten.

Kommande kurser