Robert Engstedt

Robert Engstedt

Senioråklagare, Riksenheten mot korruption

Robert Engstedt har en drygt 30 års nationell och internationell erfarenhet från rättsväsendet såväl inom offentlig som privat sektor. I dag arbetar han som senioråklagare vid Riksenheten mot korruption. Han har tidigare som jurist vid PwC biträtt banker, kommuner, landsting och regioner både vid misstankar om oegentligheter och med utbildning som verktyg för prevention.

Robert har under tiden som åklagare dessutom varit sekonderad av Sida till OSSE som Senior Rule of Law koordinator i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, med korruptionsbekämpning inom polis och åklagarväsende som främsta uppgift.

Kommande kurser