Simon Andersson

Simon Andersson

Universitetslektor i processrätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet

Simon har mångårig erfarenhet att undervisa såväl studenter som praktiskt verksamma jurister. Han undervisar bland annat i stor omfattning för poliser på nationella förundersökningsledarutbildningen samt på polismyndighetens egna regionala kurser för förundersökningsledare. Han är författare till flera böcker i processrätt och har skrivit flera artiklar som publicerats i såväl juridiska tidskrifter som i festskrifter.

Kommande kurser