Sören Öman

Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar.

Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Kommande kurser