Victoria Bergholtz

Victoria Bergholtz

Advokat, Advokatbyrån Roschier

Victoria Bergholtz ingår i Roschiers grupp för Employment & Benefits. Hon har erfarenhet att ge råd såvitt avser både arbetsrätt och pensioner i samband med företagsöverlåtelser och omstruktureringar och i diverse andra utmanande arbetsrättsliga ärenden såsom ingående och avslutande av anställning för nyckelpersoner. Victoria började på Roschier 2015.

Kommande kurser