Gå obegränsat med kurser under ett år!

VJS Kursabonnemang

Juridisk fortbildning gör att du på ett enkelt sätt håller dig uppdaterad i din yrkesroll, men att veta sitt exakta utbildningsbehov samt hitta tid för detta är inte alltid det lättaste. Med VJS kursabonnemang har vi tagit fram en lösning som ger dig full flexibilitet och kontroll på din fortbildningskostnad, samtidigt som du själv väljer hur många kurser du vill gå.

Alla VJS kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell utbildning och kan således räknas in i fortbildningskravet för advokater. Några av våra kurser är även hattmeriterande kurser.

Villkor för VJS kursabonnemang

Vilka är VJS?

VJS verksamhet består av öppna kurser, temadagar, nyhetsdagar samt skräddarsydda uppdragsutbildningar. Målet är att deltagarna direkt skall kunna använda sig av de nya kunskaperna i sin yrkesutövning. VJS utbildningar genomförs av välrenommerade specialister och präglas alltid av att de är aktuella, praktiskt inriktade, tidseffektiva och väl dokumenterade. Eftersom VJS inte har några fast anställda föreläsare har vi möjligheten att erbjuda den vid varje tidpunkt mest kompetenta föreläsaren i respektive ämne. Devisen ”praktiker lär praktiker” omfattar hela VJS verksamhet. Självklart använder VJS även akademiskt verksamma föreläsare när ämnet eller målgruppen kräver det. 

En av VJS ambitioner är att tillgodose fortbildningsbehovet inom alla rättsområden och vid alla nivåer i karriären. Vi erbjuder därför såväl grundkurser som avancerade fördjupningskurser.