Agilt ledarskap


Teorier, modeller och praktiska verktyg för effektiv förändringsledning. Kursen är framtagen ihop med författaren Eva Norrman Brandt och Sanoma Utbildning.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen tar avstamp i den föränderliga omvärld vi vidkänns idag. Vi zoomar ut för att få grepp om kontexten vi har att förhålla oss till. Vi talar om organisationens behov av anpassning och flexibilitet – organisatorisk agilitet.

Som deltagare får du också en inblick i vad Agilt ledarskap innebär – vilken sorts ledarskap behövs för att hantera omvärldens förändringar med avseende på långsiktiga mål, involvering, ansvarsfördelning, medarbetarrelationer, samskapande inom och utanför organisationen. Vi kommer att få ett antal användbara ledstänger och verktyg för det agila ledarskapet att ta hem och pröva men även en inblick i det vetenskapliga område som underbygger teorierna om Agilt ledarskap. Vuxenutveckling, den vuxna människans möjligheter att expandera sin medvetenhet och sitt förhållningssätt och också sin förmåga att hantera komplexiteten som finns i omvärlden.

Några av kursens programpunkter:

  • Omvärldens förändringar och påverkan på organisationer, ledare och medarbetare
  • Det Agila ledarskapet – vad är det och vilka färdigheter och förhållningssätt består det av?
  • Vad betyder det att tillämpa ett ”Agilt ledarskap”? – Olika förhållningssätts påverkan på ledaren, medarbetare och andra intressenter.
  • Vad är vuxenutveckling (Adult development)? Förmåga att hantera komplexitet och förmåga att öka sin medvetenhet i förhållande till andra och sig själv.

 

Föreläsare

Kursen leds av Eva Brandt, socionom, psykoteraput och doktorand inom förändring och ledarskap. Eva är verksam som organisations- och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor. Hon har även vunnit utmärkelser med sina böcker inom HR och ledarskap.  

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till chefer, ledare och HR ansvariga plus alla som funderar och arbetar i organisationer under högt förändringstryck.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Föreläsningspass 1:
Omvärldens förändringar och påverkan på våra organisationer. Vi tar avstamp i det som skett i omvärlden senaste decenniet och identifierar påverkan på organisationer, ledar- och medarbetarskap.

10.00-12.00 Föreläsningspass 2:

  • Det agila ledarskapet – färdigheter och förhållningssätt: Vi lär oss det Agila ledarskapets fyra färdighetsområden och tränar på att använda verktyg för att bemästra detta.
  • Kontextförståelse – vi tränar på att zooma ut och se vår egen kontext – vi zoomar in och ser vad som skapar mest värde att göra.
  • Intressentförståelse - Vilka är dina viktigaste intressenter och hur samspelar du med dem?
  • Kreativ problemlösning – Hur kan du hantera ”elaka problem” och dilemman? Du får lära dig reflekterande tekniker och pröva ett reflekterande team.
  • Personligt ledarskap – Hur du förhåller dig i förhållande till dina styrkor och drivkrafter kommer att spela stor roll. Nya utmaningar finns i ledarskapet och vi talar om hur du kan arbeta med ditt personliga ledarskap.

12.00-13.00 Lunch


13.00-14.00 Föreläsningspass 3:

Tre olika förhållningssätt I ledarskapet – vi möter tre ledartyper och funderar kring vad som skulle passa bäst I din organisation.

14.00-15.30 Föreläsningspass 4:

Vuxenutveckling – vad är det och hur påverkar det vår förmåga att leda och hantera förändring och komplexitet? Teorier från forskning och praktik

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45 Föreläsningspass 5:

Hur kan jag applicera det Agila ledarskapet i min verksamhet?

16.45-17.00 Utvärdering och avslutning

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se