Aktieägaravtalet


En kurs med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Det övergripande temat är aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. Syftet med kursen är att ge dig som deltar en överblick över de problem som aktieägaravtal aktualiserar samt kunskaper och färdigheter att lösa eller undvika dessa problem.

Kursen fokuserar både på avtalsrättsliga och aktiebolagsrättsliga aspekter. Bland annat uppmärksammas den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess konsekvenser samt en mängd frågor om avtalsfriheten och dess inskränkningar på aktiebolagsrättens område. 

Kursen behandlar bland annat: 

  • Aktieägaravtalets innehåll
  • Aktieägaravtal och bolagsordning
  • Avtalsfrihet och bolagsordningsfrihet
  • Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess rättsverkningar
  • Borgenärsskydd och avtalsfrihet
  • Minioritetsskydd och avtalsfrihet
  • Den aktiebolagsrättsliga samtyckesprincipen och dess rättsverkningar
  • Överlåtelsebegränsningar i bolagsordning och avtal
  • Förhands och efterhansavståenden från rättigheter enligt ABL eller bolagsordning

FÖRELÄSARE

Docent, Niklas Arvidsson, Lunds universitet
Lektor, Johan Adestam, Örebro Universitet


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till alla som har behov av kunskap om aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar, däribland domare, skiljemän, advokater, biträdande jurister och bolagsjurister.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00  Registrering, kaffe och smörgås

(10.30 - 10.45  Kaffe)

(11.45 - 13.00  Lunch)

(15.00 - 15.15  Kaffe)

16.45 - 17.00  Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen