Aktuell bolags- och börsrätt

Välkommen till årets nyhetsdag om aktuell bolags- och börsrätt. Här samlas jurister och advokater som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor för att nätverka, byta erfarenheter samt uppdateras om de viktigaste nyheterna och trenderna inom området.

8 oktober  |  8 kurstimmar  |  Stockholm

Gå 3 till priset av 2

Ange kampanjkod: 3för2

Alla deltagare måste bokas vid samma bokningstillfälle för att ta del av erbjudandet

Affärsrätt Associationsrätt Bank och Finans

Beskrivning

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som kursdeltagare under nyhetsdagen får du en uppdatering i den senaste tidens lagstiftning och praxis på området. Nyhetsdagen är praktiskt tillämpad och behandlar även aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och marknadsplatsernas disciplinnämnder. Vidare behandlar några av Sveriges ledande advokater även aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område.

Nyhetsdagen behandlar bland annat:

  • Nya aktiebolagsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
  • Nya börsrättsliga avgöranden från börsernas disciplinnämnder och förvaltningsrätterna (med koncentration på MAR-praxis)
  • Nya uttalanden om god sed på aktiemarknaden från Aktiemarknadsnämnden
  • De nya närstående transaktionerna i ABL
  • Att välja incitamentsprogram
  • Sociala medier och marknadsmanipulation

Föreläsare

Dennis Westermark, Advokat och Delägare, Advokatfirman Lindahl
Victoria Skoglund, Advokat och Managing partner, Westermark Anjou
Monica Lagercrantz, Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
Ola Svanberg, Advokat, Westermark Anjou
Jan Leopoldson, Finansmarknadsåklagare, senior åklagare, EBM

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket bra, samtliga delar relevanta för praktisk verksamhet.

Nina, Biträdande jurist, affärsjuridik

Väl genomförd utbildningsdag

Jessica

Klicka här för program

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:50

Nya regler om ersättning till ledande befattningshavare
Victoria Skoglund

09:55 - 10:40

Nya aktiebolagsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
Dennis Westermark

10:40 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 11:45

Nya börsrättsliga avgöranden från börsernas disciplinnämnder och förvaltningsrätterna (med koncentration på MAR-praxis)
Dennis Westermark

11:45 - 12:45

Nya uttalanden om god sed på aktiemarknaden från Aktiemarknadsnämnden
Dennis Westermark

12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:30

Sociala medier och marknadsmanipulation
Jan Leopoldson

14:30 - 15:15

Att välja incitamentsprogram
Monica Lagercrantz och Ola Svanberg

15:15 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:30

De nya reglerna om närståendetransaktioner i ABL
Dennis Westermark

16:30
Nyhetsdagen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 8 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.