Aktuell bolags- och börsrätt

Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av de senaste samt viktigaste nyheterna och trenderna inom aktiebolagsrätt och börsrätt. Som kursdeltagare får du dessutom en uppdaterad och ökad kunskap om de pågående utredningarna i ämnet och en förståelse vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning. Du får även tillfälle att nätverka med andra branschkollegor. Varmt välkommen!

Nästa års datum är inte klart än. Kontakta vjs@vjs.se för frågor eller intresseanmälan.

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20

Affärsrätt Bank och Finans Associationsrätt

Kursbeskrivning

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som kursdeltagare under nyhetsdagen får du en uppdatering i den senaste tidens lagstiftningen och praxis på området. Kursen är praktiskt tillämpad och behandlar även aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och marknadsplatsernas disciplinnämnder. Vidare behandlar några av Sveriges ledande advokater några aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Nya associationsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
  • Nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden
  • Nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder
  • Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning

Föreläsare

Urban Båvestam, Advokat, Advokatfirman Westermark Anjou
Dennis Westermark
, Advokat och delägare, Westermark Anjou
Monica Lagercrantz,  Advokat och delägare, Westermark & Anjou
Björn Kristiansson, Delägare, Kanter Advokatbyrå
Robert Sevenius, Affärsjurist och rådgivare, Arkios Sweden

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket bra, samtliga delar relevanta för praktisk verksamhet.

Nina, Biträdande jurist, affärsjuridik

Väl genomförd utbildningsdag

Jessica

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00

Nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden
Dennis Westermark

10:00 - 10:30

Nya uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder
Dennis Westermark

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 11:15
Ny praxis från de allmänna domstolarna
Dennis Westermark
11:15 - 12:00
Förändringar till följd av den nya prospektförordningen
Monica Lagercrantz
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Aktieägarrättighetsdirektivet och ändringar i koden och annan självreglering
  • Nya regler i aktiebolagslagen och de ”hål” som uppstår i dagens regler i ABL efter implementering av det uppdaterade direktivet om aktieägares rättigheter.
  • Bolagsstyrningskollegiets revidering av bolagsstyrningskoden samt förväntande förändringar i självregleringsprocessen.
Björn Kristiansson
14:00 - 15:00
Ansvarsperiodens början och slut enligt reglerna om kontrollbalansräkning i 25 kap. ABL 
  • Hur ser rättsläget ut efter alla domar från Högsta domstolen de senaste åren?

Urban Båvestam

15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30

Nya närståenderegler
Robert Sevenius

16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar
8 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.