Aktuell bolags- och börsrätt

Välkommen till årets nyhetsdag om aktuell bolags- och börsrätt. Här samlas jurister och advokater som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor för att nätverka, byta erfarenheter samt uppdateras om de viktigaste nyheterna och trenderna inom området.

25 mars  |  8 kurstimmar  |  Stockholm

Vinterkampanj | 20% på alla kurser

Ange kampanjkod: VINTER20

Beskrivning

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som kursdeltagare under nyhetsdagen får du en uppdatering i den senaste tidens lagstiftningen och praxis på området. Nyhetsdagen är praktiskt tillämpad och behandlar även aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och marknadsplatsernas disciplinnämnder. Vidare behandlar några av Sveriges ledande advokater även aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område.

Nyhetsdagen behandlar bland annat:

  • Nya aktiebolagsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
  • Nya börsrättsliga avgöranden från börsernas disciplinnämnder och förvaltningsrätterna (med koncentration på MAR-praxis)
  • Nya uttalanden om god sed på aktiemarknaden från Aktiemarknadsnämnden
  • De nya närstående transaktionerna i ABL
  • Att välja incitamentsprogram

Föreläsare

Dennis Westermark, Advokat och delägare, Westermark Anjou
Fler föreläsare kommer inom kort

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket bra, samtliga delar relevanta för praktisk verksamhet.

Nina, Biträdande jurist, affärsjuridik

Väl genomförd utbildningsdag

Jessica

Klicka här för program

Kursprogram

Program uppdateras löpande
Nytt program kommer inom kort
09:00 - 10:00

Program kommer inom kort

10:00 - 10:30

Program kommer inom kort

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 11:15
Program kommer inom kort
11:15 - 12:00
Program kommer inom kort
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00

Program kommer inom kort

14:00 - 15:00
Program kommer inom kort
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30

Program kommer inom kort

16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 8 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.