Aktuell bolags- och börsrätt

Välkommen till årets nyhetsdag om aktuell bolags- och börsrätt. Här samlas jurister och advokater som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor för att nätverka, byta erfarenheter samt uppdateras om de viktigaste nyheterna och trenderna inom området.

25 mars  |  8 kurstimmar  |  Stockholm

Beskrivning

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som kursdeltagare under nyhetsdagen får du en uppdatering i den senaste tidens lagstiftningen och praxis på området. Nyhetsdagen är praktiskt tillämpad och behandlar även aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och marknadsplatsernas disciplinnämnder. Vidare behandlar några av Sveriges ledande advokater även aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område.

Nyhetsdagen behandlar bland annat:

  • Nya associationsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
  • Nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden
  • Nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder
  • Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning

Föreläsare

Dennis Westermark, Advokat och delägare, Westermark Anjou
Fler föreläsare kommer inom kort

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket bra, samtliga delar relevanta för praktisk verksamhet.

Nina, Biträdande jurist, affärsjuridik

Väl genomförd utbildningsdag

Jessica

Klicka här för program

Kursprogram

Förra årets program:
Nytt program kommer inom kort
09:00 - 10:00

Nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden

10:00 - 10:30

Nya uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 11:15
Ny praxis från de allmänna domstolarn
11:15 - 12:00
Förändringar till följd av den nya prospektförordningen
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Aktieägarrättighetsdirektivet och ändringar i koden och annan självreglering
  • Nya regler i aktiebolagslagen och de ”hål” som uppstår i dagens regler i ABL efter implementering av det uppdaterade direktivet om aktieägares rättigheter.
  • Bolagsstyrningskollegiets revidering av bolagsstyrningskoden samt förväntande förändringar i självregleringsprocessen.
14:00 - 15:00
Ansvarsperiodens början och slut enligt reglerna om kontrollbalansräkning i 25 kap. ABL 
  • Hur ser rättsläget ut efter alla domar från Högsta domstolen de senaste åren?
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30

Nya närståenderegler

16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 8 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.