Aktuell bolags- och börsrätt - temadag


Varmt välkomna till VJS temadag som belyser förändringar i regelverken.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Temadagen syftar till att ge deltagarna en uppdatering av de senaste nyheterna och trenderna inom aktiebolagsrätt och börsrätt.

 

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Ny lagstiftning inom aktiebolagsrätt
  • Nya börsrättsliga regler
  • En analys av nya aktiebolagsrättsliga rättsfall från Högsta domstolen
  • Nya uttalanden från Aktiemarknadsnämnden
  • Ett år med MAR
  • En uppdatering i den ständigt aktuella frågan om vad kurspåverkande information är och när den ska offentliggöras.  

 

FÖRELÄSARE

Advokat/delägare Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou
(Moderator)

Advokat Urban Båvestam, Advokatfirman Westermark Anjou
Advokat/delägare Monica Lagercrantz,  Advokatfirman Westermark Anjou
Senior jurist Magnus Schmauch, Finansinspektionen
Advokat Ola Svanberg, Advokatfirman Westermark Anjou

Fler föreläsare tillkommer.

 

MÅLGRUPP

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

 

PROGRAM

08.30 – 09.00    Registrering, kaffe med smörgås

09.00 – 09.45    En analys av nya bolagsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna
Dennis Westermark

09.45 – 10.30    Programpunkt presenteras inom kort

10.30 – 10.45    Kaffe

10.45 – 11.45    Ett år med MAR
Magnus Schmauch

11.45 – 13.00    Lunch                              

13.00 – 14.00    Ett år med MAR fortsätter  
Magnus Schmauch                          

14.00 – 15.00    Skadestånd och kausalitet i ljuset av den senaste tiden rättspraxis på området, exempelvis HQ, Panaxia och Q-bolaget
Urban Båvestam

15.00 15.15    Kaffe

15.15 – 16.00    Måste beslut om incitamentsprogram alltid fattas på bolagsstämma?
Ola Svanberg och Monica Lagercrantz

16.00                  Kursen avslutas

 

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen