Aktuell bolags- och börsrätt - temadag


En nyhetsdag som belyser förändringar i regelverken.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Temadagen syftar till att ge deltagarna en uppdatering av de senaste nyheterna och trenderna inom aktiebolagsrätt och börsrätt.

Några av nyhetsdagens programpunkter:

  • Ny lagstiftning inom aktiebolagsrätt
  • MAR - nya sanktions- och utredningsbefogenheter
  • Ny bolagsrättslig praxis från de allmänna domstolarna
  • Takeover
  • Bolagsstämmans beslutsfattande

 

FÖRELÄSARE

Advokat/delägare Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou
(Moderator)

Jacob Aspegren
, Justitiedepartementet
Advokat Urban Båvestam, Advokatfirman Westermark Anjou
Konsult inom Corporate Finance Daniel Frigell, KPMG

Advokat och delägare Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå  
Magnus Schmauch, Finansinpektionen

 

MÅLGRUPP

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och jurister vid värdepappersinstitut som arbetar med aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga frågor.

 

Program

08.30 - 09.00  Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.45 Ny lagstiftning inom aktiebolagsrätt
 
Jacob Aspegren09.45 - 10.30  
Nya börsrättsliga regler och nya avgöranden från Aktiemarknadsnämnden
Björn Kristiansson


(10.30 - 10.45  Kaffe)


10.45 - 11.45  MAR - regelverket
Magnus Schmauch


(11.45 - 13.00  Lunch)13.00 - 14.00  MAR - nya sanktions- och utredningsbefogenheter
Magnus Schmauch


14.00 - 15.00 
Ny bolagsrättslig praxis från de allmänna domstolarna
Dennis Westermark


(15.00 - 15.15  Kaffe)15.15 - 16.00  Att välja incitamentsprogram

Daniel Frigell


16.00 - 16.45
Bolagsstämmans beslutsfattande
Urban Båvestam


16.45 - 17.00  Kursen avslutas
 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar.  Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se