Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

Hur kan företaget skydda sig mot konkurrens från anställda och före detta anställda och vad gäller enligt den nya företagshemlighetslagen? Kursen uppdaterar dig om det senaste inom konkurrensklausulers giltighet, skyddet för företagshemligheter och möjligheterna att ingripa mot anställdas skadliga yttrande i t.ex. sociala medier m.m. Välkommen!

30 sep  |  6 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Det har blivit allt viktigare att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny lagstiftning. På denna kurs tar vi ett samlat grepp om frågorna och går igenom bland annat skyddet för företagshemligheter, konkurrensklausuler, sekretessklausuler och möjligheter att hindra anställdas skadliga yttranden.

Kursen behandlar:

  • Konkurrensklausuler och övrigt skydd mot konkurrens från anställda
  • Sekretessklausuler
  • Företagshemlighetslagen
  • Privatanställdas yttrandefrihet
  • Möjligheterna att ingripa mot privatanställdas skadliga yttranden i t.ex. sociala medier

Föreläsare

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen
Sören har åt Justitiedepartementet utrett frågan om yttrande- och meddelarfrihet för anställda i verksamheter med anknytning till det allmänna och varit expert i Utredningen om skyddet för företagshemligheter. Läs mer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till bolagsjurister, advokater, kvalificerade personalspecialister och HR-chefer. Kursen är inte direkt relevant för personer inom det offentliga och du bör ha en juridisk utbildning eller kvalificerad erfarenhet inom HR för att dra nytta av kursen.

Klicka här för program

Kursprogram

09:30 - 10:20
Lojalitetsplikten i anställningsförhållandet förhindrar konkurrens och skadliga yttranden under anställningstiden
10:20 - 10:35
Kaffepaus
10:35 - 12:00
Konkurrens- och sekretessklausuler ger ett fortsatt skydd efter anställningstiden
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Anställda och sociala medier – Skyddet för yttrande- och meddelarfriheten
14:30 - 14:45
Kaffepaus
14:45 - 16:30
Lagen om företagshemligheter
16:30
Kursen avslutas
Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås samt lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.