Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Frukostseminarium)


Vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen?

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

2 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Arbetsgivaren har enligt olika regler ett ansvar för att anpassa arbetet för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och ett rehabiliteringsansvar. Regelverket är dock spretigt och myndigheternas roller otydliga.

Syftet med kursen är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagarna en koncentrerad genomgång av ämnet på ett tidseffektivt sätt.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vem eller vilka har ansvaret för en arbetstagares rehabilitering?
  • Vilka regler styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Vad omfattar ”rehabiliteringsansvaret” och när inträder arbetsgivarens ansvar?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivarens skyldig att vidta?
  • Vilka åtgärder är en arbetstagare skyldig att underkasta sig?
  • Var går den yttersta gränsen för arbetsgivarens skyldigheter?

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är arbetsrättsjurist, ombudsman, arbetar på personalavdelning, är VD i mindre företag m.fl.

 

Klicka här för program

08.00-08.30  Registrering och frukost

08.30 – 11.15 Seminarium

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se