Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Frukostseminarium)


Vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen?

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

2 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Arbetsgivaren har enligt olika regler ett ansvar för att anpassa arbetet för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och ett rehabiliteringsansvar. Regelverket är dock spretigt och myndigheternas roller otydliga.

Syftet med kursen är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagarna en koncentrerad genomgång av ämnet på ett tidseffektivt sätt.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vem eller vilka har ansvaret för en arbetstagares rehabilitering?
  • Vilka regler styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Vad omfattar ”rehabiliteringsansvaret” och när inträder arbetsgivarens ansvar?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivarens skyldig att vidta?
  • Vilka åtgärder är en arbetstagare skyldig att underkasta sig?
  • Var går den yttersta gränsen för arbetsgivarens skyldigheter?

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är arbetsrättsjurist, ombudsman, arbetar på personalavdelning, är VD i mindre företag m.fl.

 

Program

08.00-08.30  Registrering och frukost

08.30 – 11.15 Seminarium

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen