Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen?

 

(Frukostseminarium)

Kursbeskrivning

Arbetsgivaren har enligt olika regler ett ansvar för att anpassa arbetet för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och ett rehabiliteringsansvar. Regelverket är dock spretigt och myndigheternas roller otydliga.

Syftet med kursen är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagarna en koncentrerad genomgång av ämnet på ett tidseffektivt sätt.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vem eller vilka har ansvaret för en arbetstagares rehabilitering?
  • Vilka regler styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Vad omfattar ”rehabiliteringsansvaret” och när inträder arbetsgivarens ansvar?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivarens skyldig att vidta?
  • Vilka åtgärder är en arbetstagare skyldig att underkasta sig?
  • Var går den yttersta gränsen för arbetsgivarens skyldigheter?

Föreläsare

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton Advokatbyrå.

Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är arbetsrättsjurist, ombudsman, arbetar på personalavdelning, är VD i mindre företag m.fl.

Klicka här för program

Kursprogram

08:00 - 08:30
Registrering och frukost
08:30 - 11:15
Seminarium

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.