Arbetsmiljö 2018

Nyhetsdagen belyser de senaste nyheterna under en halvdag på arbetsmiljörättens område.

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till den första nyhetsdagen inom arbetsmiljörätt, Arbetsmiljö 2018!

Under dagen får ni lyssna till advokaterna Pia Attoff och Kjell Eriksson. 

Dagen kommer inledas med en genomgång av de senaste nyheterna på arbetsmiljörättens område och avslutas med gemensam lunch. 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Aktuellt inom arbetsmiljöns område
  • Aktuella rättsfall

Föreläsare

Pia Attoff är advokat och partner på Advokatfirman Attoff Law AB som är en specialistbyrå inom arbetsrätt. Hon har flerårig erfarenhet som arbetsrättsexpert, företräder internationella och inhemska bolag och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden.

Kjell Eriksson är advokat och ägare av Advokatfirman Kjell Eriksson AB. Han har mångårig erfarenhet inom arbetsmiljörätt, försäkrings- och skadeståndsrätt bl.a. av person- och arbetsskador.

Målgrupp

Arbetsmiljö 2018 är en nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Aktuellt inom arbetsmiljöns område med Pia Attoff
10:00 - 11:00
De senaste rättsfallen med Kjell Eriksson
11:00 - 11:15
Kaffepaus
11:15 - 12:30
Fördjupande pass
12:30 - 13:30
Lunch

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika. 

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.