Arbetsmiljöansvaret i din vardag

Kursen syftar till att ge kunskap om arbetsmiljöansvarets innehåll och vilka rättigheter och skyldigheter detta innebär för såväl arbetsgivare som arbetstagare och skyddsombud.

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en bred kunskap om arbetsmiljöansvarets innehåll samt vilka skyldigheter och rättigheter detta innebär för såväl arbetsgivare som arbetstagare och skyddsombud.

Dagen kommer inledas med ett introducerande pass till arbetsmiljörätten, där såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kommer att beröras. Du kommer även lära dig mer om arbetsmiljöansvaret, delegering och möjliga konsekvenser av att ansvaret åsidosätts.

Eftermiddagen ägnas åt ett fördjupande pass om arbetsmiljöbrott där straffansvaret för fysiska personer och företagsbot ska avhandlas samt ett pass om arbetsmiljöns betydelse för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • En introduktion om arbetsmiljörätten
  • Arbetsmiljöansvaret
  • Arbetsmiljö och särskilt om sexuella trakasserier
  • Arbetsmiljöbrott

Föreläsare

Pia Attoff är advokat och partner på Advokatfirman Attoff Law AB som är en specialistbyrå inom arbetsrätt. Hon har flerårig erfarenhet som arbetsrättsexpert, företräder internationella och inhemska bolag och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden.

Kjell Eriksson är advokat och ägare av Advokatfirman Kjell Eriksson AB. Han har mångårig erfarenhet inom arbetsmiljörätt, försäkrings- och skadeståndsrätt bl.a. av person- och arbetsskador.

Målgrupp

Arbetsmiljöansvaret i din vardag är en kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
Arbetsmiljörätten – en introduktion
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Arbetsmiljöansvaret
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Arbetsmiljö och särskilt om sexuella trakasserier på arbetsplatsen
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:40
Arbetsmiljöbrott
16:40 - 17:00
Frågestund
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.