Arbetsmiljöansvaret i din vardag


Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursdagen kommer att inledas med ett introducerande pass till arbetsmiljörätten, där såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kommer att beröras. Vidare följer ett pass om arbetsmiljöansvaret. Passet syftar till att ge kunskap om arbetsmiljöansvarets innehåll och vilka rättigheter och skyldigheter detta innebär för såväl arbetsgivare som arbetstagare och skyddsombud. Vi kommer att gå igenom delegering och möjliga konsekvenser av att ansvaret åsidosätts.


Eftermiddagen ägnas åt ett fördjupande pass om arbetsmiljöbrott där straffansvaret för fysiska personer och företagsbot ska avhandlas samt ett pass om arbetsmiljöns betydelse för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Dagen avslutas kl 16:40-17:00 med ett gemensamt mingel och erfarenhetsutbyte.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Arbetsmiljörätten, en introduktion – Pia Attoff
  • Arbetsmiljöansvaret – Kjell Eriksson
  • Arbetsmiljö och särskilt om sexuella trakasserier – Pia Attoff
  • Arbetsmiljöbrott – Kjell Eriksson

 

Föreläsare

Advokat och partner Pia Attoff, Attoff Law AB
Advokat och ägare Kjell Eriksson, Advokatfirman Kjell Eriksson

Målgrupp

Arbetsmiljöansvaret i din vardag är en kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30 Arbetsmiljörätten – en introduktion

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Arbetsmiljöansvaret

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Arbetsmiljö och särskilt om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

15.00-15.15 Kaffepaus

15.15-16.40 Arbetsmiljöbrott

16.40 - 17.00 Gemensamt mingel och erfarenhetsutbyte

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se