Arbetsrätt 3 – fördjupning


Arbetsrätt 3 är en praktiskt orienterad tvådagarskurs i arbetsrätt. Syftet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i ett antal vanligt förekommande arbetsrättsliga frågor.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Det vardagliga arbetet inom organisationerna har samtidigt i allt större utsträckning delegerats. Många har fått arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Samtidigt har det blivit viktigt även för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Genom en högre kunskapsnivå kan många konfliktsituationer som rör anställningen, kollektivavtal, medbestämmande m.m. lösas redan på arbetsplatsen. Arbetsrätt 1 behandlar de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Dag två innehåller en genomgång och viss fördjupning inom anställningsformerna och anställningsskyddet inklusive arbetsdomstolens praxis på området


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Yttrandefrihet och integritet
  • Rättstvister
  • Anställningsbeslutets juridik
  • Arbetsrätten vid inhyrning
  • Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
  • Arbetsrätten vid sjukdom

föreläsare

Advokat Annika Elmér, Emplaw Advokater
Advokat Erik DanhardHamilton Advokatbyrå
Advokat, Anders Nordström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Professor Birgitta Nyström, Lunds universitet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och andra jurister, ombudsmän och andra fackliga funktionärer, personalchefer och personaladministratörer m.fl. Deltagarna förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område.

   

Program

Dag 1 - 14/3-18

08.30–09.00  Registrering, kaffe och smörgås

09.00–10.30  Nyheter inom den europeiska arbetsrätten
 
Birgitta Nyström

(10.30–10.45  Kaffepaus)

10.45–12.00  Nyheter inom den europeiska arbetsrätten, forts.
 
Birgitta Nyström

(12.00–13.00  Lunch)

13.00–14.30  Yttrandefrihet och integritet
 
Anders Nordström

(14.30–14.50  Kaffepaus)

14.50–16.30  Rättstvister
 
Anders Nordström

DAG 2 - 15/3-18

08.00–08.30  Kaffe och smörgås

08.30–10.15  Anställningsbeslutets juridik 
Erik Danhard

(10.15–10.30  Kaffepaus)

10.30–12.15  Arbetsrätten vid inhyrning
 
Erik Danhard

(12.15–13.15  Lunch)

13.15–15.00  Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
 
Erik Danhard

(15.00–15.20  Kaffepaus)

15.20–17.00  Arbetsrätten vid sjukdom
 
Annika Elmér

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att kursen faktureras digitalt. Om inget annat anges skickas fakturan till den mailadress som anges i anmälningsformuläret.

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen