Arbetsrätt 3 – fördjupning


Arbetsrätt 3 är en praktiskt orienterad tvådagarskurs i arbetsrätt. Syftet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i ett antal vanligt förekommande arbetsrättsliga frågor.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen är en tvådagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar inom det arbetsrättsliga området och dels fördjupar sig i ett antal arbetsrättsliga områden där man ofta möter tillämpningsproblem. Varje avsnitt leds av en av våra mycket uppskattade arbetsrättsliga experter och utrymme kommer att ges för frågor och diskussion.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Nyheter inom den europeiska arbetsrätten
  • Yttrandefrihet och integritet
  • Rättstvister
  • Anställningsbeslutets juridik
  • Arbetsrätten vid inhyrning
  • Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
  • Arbetsrätten vid sjukdom

föreläsare

Advokat Annika Elmér, Emplaw Advokater
Advokat Erik DanhardHamilton Advokatbyrå
Advokat, Anders Nordström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Professor Birgitta Nyström, Lunds universitet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och andra jurister, ombudsmän och andra fackliga funktionärer, personalchefer och personaladministratörer m.fl. Deltagarna förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område.

   

Klicka här för program

Dag 1 - 14/3-18

08.30–09.00  Registrering, kaffe och smörgås

09.00–10.30  Nyheter inom den europeiska arbetsrätten
 
Birgitta Nyström

(10.30–10.45  Kaffepaus)

10.45–12.00  Nyheter inom den europeiska arbetsrätten, forts.
 
Birgitta Nyström

(12.00–13.00  Lunch)

13.00–14.30  Yttrandefrihet och integritet
 
Anders Nordström

(14.30–14.50  Kaffepaus)

14.50–16.30  Rättstvister
 
Anders Nordström

DAG 2 - 15/3-18

08.00–08.30  Kaffe och smörgås

08.30–10.15  Anställningsbeslutets juridik 
Erik Danhard

(10.15–10.30  Kaffepaus)

10.30–12.15  Arbetsrätten vid inhyrning
 
Erik Danhard

(12.15–13.15  Lunch)

13.15–15.00  Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
 
Erik Danhard

(15.00–15.20  Kaffepaus)

15.20–17.00  Arbetsrätten vid sjukdom
 
Annika Elmér

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se